Aktuálně
Návštěvy:
Dnes: 18Celkem: 95976

Čtrnáctý dopis (Zprávy a poselství)

Suchetas » Dopisy » Čtrnáctý dopis (Zprávy a poselství)

Milá požehnaná Já, 

po dlouhé přestávce posílám poselství a pár zpráv. Vloni jsem potkal několik přátel z mého seznamu kontaktů na mém evropském programu. Potkal jsem také mnoho jiných, se kterými neudržuji mailový kontakt. Děkuji hlavně organizátorům programů a modlím se za ně. Je to velká odpovědnost organizovat lidi, místa, ubytování atd.

Když pozoruji účinek mého vyučování, řízených meditací a různých diskusí s lidmi, mám z toho velkou radost. Jsem velice rád, že mohu říci, že při mé poslední cestě a programech jsem se cítil uvolněný. Tentokrát také doufám, že Božství mi požehná dostatkem síly, moudrosti a dobrého sdílení míru s lidmi.

Tentokrát začínám svou cestu 8. srpna a končím 20. října 2018. Doufám, že se s vámi všemi setkám na místech pro vás vhodných. Zvu vás I vaše přátele a rodinné příslušníky na program.

Moje programy mají různé délky. Některé jsou na 4-6 dnů, některé víkendové a některé jsou večerní programy.  Mojí odpovědností je udržovat lidi bdělé na krátkých i dlouhých programech. Jinými slovy, aby se neunavili nebo nenudili. A já také!!

Teď je v Šántidham klid a jen pár hostů. Jako obvykle před cestou do Evropy jsem dlouhou dobu meditoval, osvěžoval si znalosti čtením a rozjímáním, horlivými modlitbami a zpíváním různých písní.  Hledám požehnání odevšad.

Cílem programů je dát účastníkům zážitek ticha klidu mysli. To je pro všechny lidské bytosti to nejdůležitější. Když naše mysl vejde do hlubokého ticha, jeho účinek má mnoho rozměrů. Odebírá břemeno v mysli. Pro mnohé život je bolestivý a strastiplný. Když zakusíme mír, můžeme si říct, proč bych ho měl vynechat? A potom, jak si ho udržet dlouho. Jaké jsou účinky ticha mysli? Říká se, že když zažijete mír a ticho v mysli, nemusíte meditovat. Ticho dělá v mysli hodně čistící práce. Ukládá energii pro život. Dává nám skutečnou Moudrost. Vede nás ke správné cestě na duchovní pouti.

Duchovnost má různé aspekty. Jak udržovat mysl v tichu v jiných chvílích? Jak nasměrovat tvořivý aspekt života? Anebo co jsou správné činy. Protože ve světě nemůžeme být bez jednání. Takže jaký je správný druh konání? Jinými slovy, co je to karma jóga, ve které je veškerý život proměňován na Božský.

Na duchovní cestě mnozí lidé zkoušejí různé techniky z různých částí světa. Když se podíváme na vyúčtování našich snah, někdy cítíme, že naše výsledky nejsou úměrné našemu úsilí. Pro některé bude užitečné vzdát se ega. Mohu jít cestou oddanosti, zbožnosti.  V Indii jí říkáme bhakti jóga. Křesťanství tuto cestu široce uplatňuje.

Pro mnohé lidi jsou mysl a intelekt nepokojné, jsou velmi zvědavé. Chtějí se vymanit z neznalosti.  Lidé obvykle hledí k materiálnímu světu a snaží se najít řešení. Odpověď lze najít, když se budeme dívat dovnitř a pozorovat, jak mysl pracuje a potom odtud postupovat pře hledání řešení jevu mysl-hmota a vzájemné působení mezi nimi. Rozjímání o tom otevře mnohým poznání. Bude zajímavé pozorovat, jak celý jev začíná z Jednoho. Lidé mu dávají různá jména.

Budu se snažit v mých programech sdílet vědění a zkušenosti. Doufám, že naše společně strávené chvíle vám budou v životě užitečné.

Prosím o požehnání všech Mistrů, Bohů a osvícených bytostí pro nás a pro všechny.

 

S láskou  

Suchetas Maitri, srpen 2018