Aktuálně
Návštěvy:
Dnes: 27Celkem: 95985

Čtvrtý dopis

Suchetas » Dopisy » Čtvrtý dopis

Milovaná požehnaná vnitřní Já,

je pro mne velkou radostí posílat tento dopis, protože mnozí z vás mají zájem o nějaké zprávy nebo o sdílení duchovních myšlenek. To mne přimělo k tomu, abych se s vámi dělil o to, co upoutá pozornost čtenářů a je pro ně zajímavé. Jsem rád, když reagujete a odepisujete, to mi vás zase připomíná. 

ZPRÁVY

Možná víte, že Ritodgata odjel ze Shantidham a tráví teď 3 měsíce v Evropě.  A protože tu teď nemáme mnoho hostů nebo návštěvníků, dává nám to příležitost věnovat se intenzivní a soustředěné praxi. Protože kvůli dešťům se nedá moc chodit venku, tak v klášterech mniši a mnišky dodržují Čaturmasya Vrta, ve kterém se věnují intenzivní praxi v ústraní, zvláštnímu stravování nebo tichu nebo četbě písem a podobným věcem. Tento systém se udržuje v mnoha klášterech (ašramech). V měsících červenec a srpen běžní lidé dodržují různé praktiky, jako třeba četbu posvátných knih. Mají i jiné rodinné zvyky a tradice, které je propojují s božskými věcmi.

V Evropě je teď doba léta. Školy a mnohé firmy jsou zavřeny. Lidé po mnohaměsíční práci jezdí na dovolenou. S tím souvisí také mnoho duchovních aktivit -  bude probíhat mnoho seminářů, dílen nebo přednášek o józe, meditaci, vědění nebo moudrosti atd. V Indii tyto programy nazýváme  satsang. To slovo znamená „společenství se svatými lidmi“. Může to být shromáždění svatých lidí nebo pobývání v přítomnosti svatého Mistra, buď s programem, nebo bez programu. Velcí mudrci říkají, že je velkým požehnáním nebo štěstím pobývat v přítomnosti svaté osoby. Energie a láska, které z ní vyzařují, pomáhají duši v mnohem rychlejším vývoji.

Když jsme dostatečně zralí, Příroda nebo Čas nám taková setkání organizuje. Potřebujeme očišťovat karmu po dlouhou dobu, mnoho životů. Budeme se přibližovat k takovému typu Mistra, který odpovídá tomu, co hledáme. Mistři učí různými způsoby, aby nás dovedli k pochopení. Praví mistři jsou schopni vyjasnit pochybnosti různými metodami. Je mnoho možností k duchovnímu pokroku. Existuje metoda jógy, metoda vědění neboli moudrosti, oddanosti, konání neboli karmy. Praxe jógy má mnoho dalších odvětví. A tak existují nesčetné možnosti.  

VÉDÁNTA  A  ODDANOST

V mých předchozích dopisech jsem se zabýval spíše věděním. Byl jsem označen za stoupence buddhistického učení stavu Prázdnoty nebo jemu blízkému učení Védánty. Když to důkladně analyzujete, tak nakonec nezbývá nic; to je nírvána neboli v pálijském jazyce nibbana. Velmi blízko k tomu má filozofie Védánta, která říká, že existuje jenom Brahman, což je Pravda, a vzhled světa je iluze vytvořená mámením mysli. 

Příroda vytvořená Brahmanem je ve skutečnosti Brahman v přestrojení. Příroda samotná má dva typy. Jeden je božský a ten druhý je temný neboli tamasický. Ten první nám pomáhá ve vývoji a ten druhý nás stahuje dolů. Nám je ponechána volba, kterou Přirozenost si zvolíme. To tělo, ve kterém se snažíme hledat osvícení, máme od Přírody. Velcí mudrci nesouhlasí s tím, abychom tělo trápili.

V metodě Védánty je důležitější intelekt neboli analytické uvažování. Mezi lidskými schopnostmi intelekt vede. Ale je velmi obtížné strávit to, že velcí védántisté jako Šankaračárja, Ramana Maharši uctívali božstva, vytvořili mnoho hymnů. Takové konání je dualistický přístup. Představovali si Boha ve tvarech, ale později to změnili na Beztvarého a Bezejmenného Boha. Ne–dualismus je nestravitelný pro začátečníky. Mistři provádějí takové uctívání, aby je obyčejní lidé mohli následovat. Takoví mistři to dělají jen tak pro radost. Šankaračárjův zpěv k Božské Matce, Soundryalahari, je klasická ukázka, jakou metodu uctívání prováděl. Žádá o prominutí, že chválí Božskou Matku slovy a formami, Tu, která je mimo slova a formy. Největší mudrc Vjása, který shromáždil všechny védy, autor mnoha mytologických příběhů včetně eposu Mahábharatha, napsal také  Mahabhagavata. Studium této knihy probouzí spoustu zbožnosti.

Jaké jsou aktivity týkající se zbožnosti (oddanosti)?

Jedna je poslouchat učitele jak mluví o nádheře Božství a jeho projevech, jejich vznikání, udržování a zanikání. Další je zpěv hymnů nebo písní chválících slávu Božství a jeho projevů. Obětiny v púdže nebo jinde, ty jsou také zbožností. Pozdravy k Božství, služba, přátelství, sebe-odevzdání nebo oběti, to všechno jsou činy zbožnosti. Tyto činy mohou směřovat k neznámému Bohu nebo zobrazovaným božstvům nebo osvíceným mistrům současným nebo minulým. 

Na Západě mnozí následují cestu zbožnosti. Na této cestě jsou velmi důležité emoce a mentální pocity. Skutečná zbožnost je láska ke všem nebo soucítění se vším, bez očekávání něčeho na oplátku. Projevy zbožnosti jsou nejčastěji poškozeny očekáváním, že za to něco dostaneme, něco na oplátku. Pokud je zde skutečná láska, pak budete opojeni Božskou přítomností. Velcí mudrci zpívají a tančí, což je v duchovnosti jistě nejvyšší zážitek.  Na konci zbožnosti je stálé uvědomování si Božství. Stejně jako mladí milenci, kteří žijí daleko od sebe, myslí jeden na druhého v každém okamžiku a při všem konání. Ta láska může být jako láska milence k lásce, matky k děťátku, služebníka k pánovi, jako přátelství mezi přáteli a na mnoho jiných způsobů. 

A tak přemýšlejte o těchto nesčetných možnostech. Lidský život je drahocenný, velmi krátký, když ho srovnáme s Velkým Časem Vesmíru.  Říká se, že v Čase při pouhém mrknutí oka vznikají a zanikají nesčetné vesmíry. Z tohoto pohledu jsme velmi droboučcí. Ale když jsme spojení v Božstvím, jsme vším a všude.

Kéž všichni dosáhneme tohoto stavu 
Suchetas,   červen 2014