Aktuálně
Návštěvy:
Dnes: 27Celkem: 95985

Desátý dopis (zpráva a poselství)

Suchetas » Dopisy » Desátý dopis (zpráva a poselství)

Milá požehnaná Já,

ZPRÁVA A POSELSTVÍ

po několikaměsíčním přerušení vám opět posílám  zprávy o Shantidhamu a poselství ode mne.  Poslední zprávu jsem poslal v lednu. Několik přátel na ni reagovalo. Několik z vás je zvědavých na novinky v Shantidhamu a také na naše programy na různých místech v Evropě.

V období od září do dubna bylo v Shantidham vice hledajících ze Západu. Pokud jde o nás, my jsme byli dost zaměstnání nebo spíše neměli tolik času, kolik bychom potřebovali pro každodenní nezbytné záležitosti. Skoro všichni hosté spolupracovali a byli v harmonii v životě společenství a dodržovali praxi ašramu. Několik z nich přijíždí opakovaně už tři roky, jako by  jezdili do rodiny. Když je tu více hostů, vzniká trochu problém s nahromaděním lidí. Někteří to nevnímali, někteří to pociťovali. Všichni během pobytu u nás dostávali lásku, přátelství a péči a také něco z východního duchovního učení a praxe. A tak mnozí zapomínali na všechny nesnáze.

Ke konci dubna jsme slavili desetidenní navarátri, jedno je v říjnu, druhé v dubnu.  Zahraniční účastníci se věnovali zpěvům, rituálům a všem cvičením. Několik členů se chtělo připojit k tomuto programu, protože věří, že je důležité, aby v životě uctívali Božskou Sílu (Šakti), aby tak vykořenili životní nečistoty a získali zásluhy nebo požehnání. 

Také jsme v únoru jeli na deset dní na pouť do Benáres, také známého jako Káší. Několik cizinců se mohlo připojit a tak mohli navštívit hlavní chrám Višvanáth. Byli jsme požehnáni Šivou. Pro všechny Indy je to svaté město. Odehrálo se zde mnoho duchovních událostí. Chrám a řeka Ganga jsou důležité pro hinduisty, ale Saranath, blízko Benáresu, je důležitější pro buddhisty. Navštěvuje ho stále více lidí z Dálného východu, např. z Číny, Koreje, Japonska atd., protože jsou zde levné letenky a podpora turistiky. Ale během cesty nebo po ní většina z nás byla nemocná, problémy s poruchami trávení, kašel, horečka, průjem atd. Trvalo to více než měsíc. Pro nás v Shantidham, nemoc spojená s nezvykle horkým počasím nás unavovala. 

Ritodgata odcestoval do Evropy 1. května, tak tady teď nejsou žádní hosté. V Shantidham je více ticha. Probíhají malé stavební práce pro zlepšení ubytování hostů. Samayuta a já více cvičíme, máme čas na čtení v klidném prostředí.

Já sám plánuji cestu do Evropy začátkem září, začátek bude ve Francii a konec v Česku. Organizují to koordinátoři v každé zemi a konzultují se mnou. Podrobnosti o cestě pošlu, až budou hotové.. 

POSELSTVÍ – INDICKÉ SPISY

Když se pustíme do duchovního hledání, objeví se četné pochybnosti o Univerzální Pravdě. Mohou to být otázky: kam mám směřovat, s kým se mám setkávat při hledání moudrosti, jak bych měl žít, co bych si měl vybrat mezi různým i náboženstvími a duchovními praktikami. 

Také máme pochybnosti o tom, které jsou ta autoritativní písma, která bychom měli následovat. Ve světě je jich mnoho. Některá náboženství mají jen jednu knihu, jak třeba Bibli nebo Korán. V Indii, v hinduismu, nebyli žádní zakladatelé náboženství, a ti, kteří dosáhli realizace, ti napsali mnoho knih. Mnohé z nich byly přijaty indickou tradicí. Byla mezi nimi zdravá kritika a vyvíjely se. 

Rád bych vyzvednul zdroje indické duchovní tradice. Z ní se vyvinulo mnoho větví. První zdroj veškerého vědění je ve védách. Ty popisují zjevení mnohých mudrců. Pak byly sestaveny a rozčleněny jedním velkým mudrcem, známým jako Véda Vjása.

Védy jsou Rigvéda, Jadžurveda (Yajurveda), Sámavéda a Adharvavéda. První véda, Rigvéda, je plná zpěvů o povaze Božství v různých formách. Ty pozdější opěvovaly a zobrazovaly její význam. Potom se přešlo od hymnů a písní k obětnímu obřadnictví. To pak vyžadovalo další védy – Jadžurvédu, Sámavéda a Adharvavédu. Obřadničtí kněží přijali jednu z véd.

Na podporu obřadnictví se vynořilo šest Údů véd neboli Vádangy. Jejich seznam je zde: První, Siksha, je o správné metodě zpívání. Další je Vyakaran, ta je o gramatice. Pak je Nirukta, ta je o etymologii, o slově a jeho kořenech, něco jako slovník. Další je Jyothish (džjotiš), astrologie, která pomáhá védám. Obsahuje astronomii, geometrii a matematiku. Další je Kalpa, správný způsob provádění obřadů, obětin atd. Další je Chandas (čandas), vysvětluje rytmus manter. 

Další části indické duchovní tradice jsou upa-védy neboli pod-védy. Jsou to:. 

   1.  Ajurvéda, o duši a těle,
   2.  Dhanurvéda, o umění lukostřelby, bojových umění a zbraních. 
   3. 
Gandharva, o písních a hudbě. 
   4.  
Mimamsa,  je o vysvětlování neboli výkladu nebo o kritickém zkoumání. 
   5.  
Nyaya. To je indická logika. Je v ní i Vyseshika neboli specifická metoda analýzy. 
   6.  
Arthasastra je o získávání bohatství, daních, ekonomii (mikro i makro)
   7.  Purány neboli mytologie, je o stvoření a rozpuštění vesmíru a jeho bytí, a o co má jedinec v životě
        usilovat. Existuje 18 hlavních purán a 18 vedlejších  purán. Hodně ovlivňují indickou duchovnost. 
   8.  Dharma šástry jako např. Manusmruthi popisuje pravidla chování pro každého. Zahrnuje sútry, jako
        třeba: Joga Sutra, Bhakti sutra, Sankhya Sutra atd.

Vedle těchto uvedených existují důležitá epická díla, Mahabharáta a Rámajána. Purány a eposy předávají esenci učení véd. A tak se věří, že když je následujete, tak následujte védy. Potom je mnoho upanišad a ty vysvětlují védské filozofie. Později měly velký vliv na buddhismus a další indická náboženství a dokonce i na západní náboženství.  Všechna pozdější duchovní učení se vyvinula z těchto zmíněných písem. 

Studium indických písem závisí na naší úrovni chápání. Máme-li meditativní mysl, tak jejich esenci snadno vstřebáme. Je mnoho osvícených mistrů, kteří dovedou vysvětlit smysl uvedených písem. Masy východních nebo západních lidí, pokud jsou pro ně písma příliš obtížná na pochopení, mohou následovat mistry, ke kterým mají důvěru.

Tak obrovsky rozsáhlé  jsou duchovní texty Indie. Ale máme-li Poznání, nezbývá nic, co by bylo třeba poznávat, písma už nejsou důležitá. Ale potvrzují naše poznání. 

KÉŽ VŠICHNI MÁME TAKOVÉ POZNÁNÍ!

S láskou

Suchetas, květen 2016