Aktuálně
Návštěvy:
Dnes: 27Celkem: 95985

Druhý dopis

Suchetas » Dopisy » Druhý dopis

Milovaná Požehnaná vnitřní Já,

V prvé řadě musím poděkovat téměř všem, kteří čtou a oceňují tyto zprávy. Mnoho z nich odpovědělo zpět.

Budu informovat o současném dění v Shantidham Poté, co zde pobývalo mnoho přátel z Evropy, nyní jich je zde velmi málo. Zamýšlíme se nad zkušenostmi lidí, kteří zde byli.

Mnoho získalo klid a ticho, poté, co mohli obrátit svou mysl dovnitř. Někteří šli na jiná místa za účelem ošetření nebo vízových důvodů a vrátili se zpět. Atmosféra zde se jim líbila mnohem více. Ale přesto chceme dohlédnout na to, že dostanou maximální duchovní zážitky. Přejeme si, abychom vám mohli předat mnohem lepší atmosféru, abyste vy mohli mít ještě hlubší zážitky. Chceme vidět, že prožíváte nejhlubší ticho a klid. Veškeré vzrušení ve vaší mysli zastaví. Chceme, aby účastníci diskutovali o znalosti a moudrosti obsažené v písmech. Návštěvníci mají zaměřit svou mysl tímto směrem. Jsme rádi, když víme, že někteří lidé dobře meditují. Sedí jako socha po celé hodiny. Mají disciplínu, co se jídla týká. Přichází sem mnoho lidí čistého srdce. Přejeme si je podporovat.

My v ašramu nyní budeme dělat vlastní intenzivní praxi, abychom doplnili naše zásobárny energie.   Dokonce i velcí mudrci prováděli speciální sádhany, když chtěli dělat něco pro blaho druhých. Ale když je méně lidí, cítíme úlevu a naše vědomí se stahuje dovnitř.  27. 2. byla Šivaratri oslava, přišlo mnoho místních. Minulé září jsme slavili Navaratri po dobu 10 dnů. Máme v plánu intenzivně cvičit o dalším Navaratri, nazýváme to Vasanta Navaratri. Trvá od 31. 3. po dobu 10 dnů budeme zpívat, mnoho manter, oslavovat Boží Matku a Matku Přírodu tak, jak je nařízeno podle Písem. Zahrnuje to také uctívání a metodu oddanosti, abychom se vzdali všechno v nás, co překáží světlu a poznání. Také to znamená uctívání Prvotního jádra Přírody či Velké Iluze.

Ve své poslední zprávě jsem se zmínil, jak být v kontaktu s Božským. Je to úkol na celý život. Požadujeme nějakou změnu ve vnímání života. Z materialistického orientované mysli, která se snaží plnit smyslové potěšení, které je jako divoký oheň, musíme se obrátit k Já - orientovanému nebo duchovně orientovanému životu. Je to možné za života v této době, žít v tomto světě klidný a spokojený život. Zde požadujeme pochopení toho, co hledáme v hmotném světě, který se mění a tak není spolehlivý. Pohodlí a potěšení, které hledáme, jsou spojeny s tělem a mentální úrovní, intelektuální úrovní a úrovní ega. Musíme najít stav zkušeností za všemi těmito stavy. Zkušenosti v duchovnosti jsou popsány jako Supra - mentální nebo seberealizaci, jiná charakteristika to nazývá   Sat-Čit- Aananda nebo Bytí - Vědomí – Blaženost, což je nepopsatelné. Musíme se snažit vidět v nás spíše než hledat poznání pravdy mimo. Nebo jinými slovy pochopit jev mysli a hmoty a interakci mezi těmito dvěma.

Jsou různé způsoby výuky spirituality v závislosti na úrovni aspiranta. Jeden z nejznámějších způsobů v Indii je Bhagavad Geetha . Kde žák je Arjuna a mistr je Pán Kršna. Okamžik krize přichází k Arjunovi, který je na bitevním poli - jak má zabít své vlastní příbuzné a mistry, kterých si váží. Dostal depresi a je sklíčený nad situací. Naše vlastní situace je právě taková. Přijme útočiště v Krishnovi, který je vozataj a učitel, a požádá o správné pochopení a sílu. Pán mu začne radit a říká, že hlavním problémem Arjuny je, že si myslí, že je tělo a s ním související schopnosti. Skutečné pochopení je, že jsme Nezničitelné Já. Nikdo neumírá a nemůže být zabit zbraní. Vnitřní Já nebude zničeno ani jakoukoliv katastrofou nebo Kosmickým Rozpuštěním.

Teď si připomeneme, co by mělo být dokonalá mysl. To je stav mysli je popisován jako osvobozený, osvícený, jógová mysl, nebo meditativní mysl apod., které berou stejně radost a bolest, vítězství a porážku, úspěch nebo selhání, ztrátu nebo zisk. Ten, jehož mysl je bez úzkosti, ač uprostřed bolesti, lhostejná uprostřed potěšení, bez vášně, strachu a hněvu, je nazýván dokonalý člověk. Ten, jehož mysl je bez chtíče, chamtivosti, žárlivosti, hněvu, touhy, averze, iluze a klamu atd., je nazýván člověkem s Vyrovnanou myslí. Jiná charakteristika Osvobozeného Já je, že jeho mysl je vždy v Čistém Nekonečném Vědomí. Správným dotazováním, praxí meditace, spojením se svatými lidmi, studiem písem mysl dosáhne Mír.  A když neklid mysli zastaví nebo zpomalí, zažije nejhlubší ticho. Pak můžeme zažít, že mysl je, jako kdyby byla v hlubokém spánku v široce probuzeném stavu. Zažít zkušenost nečinnosti v činnosti. Když takto koná činnosti, nepřidává novou karmu. Zásoba staré Karmy shoří jako sušená bavlna. Vždy být klidný, to je čisté poznání, Nekonečnost.

Kéž bychom všichni zakoušeli tento stav.

S láskou