Aktuálně
Návštěvy:
Dnes: 28Celkem: 95986

Jedenáctý dopis (zprávy ze Shantidhamu)

Suchetas » Dopisy » Jedenáctý dopis (zprávy ze Shantidhamu)

Milá požehnaná Já,

ZPRÁVY ZE SHANTIDHAMU

Jistě mnozí z vás sledujete moje zprávy a poselství. Těší mne vaše reakce, které dostávám. V Shantidhamu je to teď jako o prázdninách, je méně aktivit. Samayuta a já trávíme hodiny meditací, čtením, rozjímáním a podobnými činnostmi. Bylo tady pár indických hostů. Přijdou, stráví tady den a večer odcházejí.  Jen pár jich tady zůstalo přes noc nebo pár dnů.  Probíhají nějaké stavební práce, je to malá stavba pro ubytování a kancelář. 

Možná víte, že přilétám do Evropy 28. srpna a vracím se 8. listopadu. Pošlu můj program znovu. Hosté z ciziny začnou  přijíždět do Shantidhamu od října. Budou mi chybět. Někteří už mi psali, že budu chybět i já jim. A také mi bude chybět důležitý program Navartri a také jiné oslavy. 

Pročítáním několika knih si připravuji témata na rozhovory na různých místech mého evropského programu. Když je probírám, žasnu nad tím, jak každý spis představuje věci různými způsoby a cítím jak je indická duchovnost rozsáhlá a rozmanitá. Uvažuji o tom, prezentovat  její jednotu v rozličnosti, jak ji předkládají různí Mistři a guruové v rozličných dobách v minulosti i současnosti.

V tomto mém poselství jsem uvedl některé myšlenky, čeho máme dosáhnout. Během mé evropské cesty se budu snažit, abyste to trochu zažili. Řízená meditace,  hovory a další praktiky budou vedeny s cílem dosáhnout tohoto cíle. 

Ritodgata se vrátil do Indie z evropského programu 29.07.2016. Podle jeho zpráv se zdá, že jeho programy byly dobré.

Myslím, že můj další článek se mi během mého evropského programu nepodaří napsat, protože na to možná nebudu mít volný čas. Doufám, že se setkám s mnohými z vás. 

POSELSTVÍ

Chtěl bych vám předat pár náznaků o Nejvyšší Pravdě, s kterými jsem setkal po některých praktikách v mém životě. I když se říká, že skutečný zážitek se nedá odhalit slovy nebo myslí, velcí mudrci se snažili ho vysvětlit. Jeden mudrc žádal Božství o prominutí toho, že chválil Boha slovy, přestože Skutečnost je za slovy. Pro hledajícího, který hledá dokonalost bez jakéhokoliv učení nebo bez pomoci z písem, je obtížné postupovat vpřed.

Cílem života je dosáhnout nejvyššího míru. To znamená, že mysl má být  naprosto nevzrušená.  Mysl má být oproštěna od veškerého toužení nebo odporu, mylných představ, oproštěná ode všech pochyb o realitě, o sobě a o vesmíru. Jeden z velkých světců,  Vasišta, poté co předal mnohá učení, nakonec radí udržovat mysl v Čistém Vědomí. Když začneme obracet naši bdělost dovnitř, pochopíme hloubku čistého vědomí. 

Buddha radí hledajícím, aby dosáhli míru nirvány. Znamená to osvobození, oproštěnost ode vší připoutanosti k pohodlí těla a smyslových potěšení. Ačkoliv Buddha ve svých učeních radí dlouhou meditaci mnohým žákům, učí nás, abychom každý okamžik v životě využívali  na udržování bdělosti. Jedno z velkých učení Buddhy je Satipathana – cesty k bdělosti. Bdělost mysli má být zaměřována k tělu, mysli, pocitům a pozorování obsahů mysli. Učí udržovat bdělost  během chůze, stání, sezení, ležení, mluvení, jídla a podobných činností.  Ti, kdo provádějí meditaci a tráví hodně času světským životem, mohou přijmout techniku bdělosti mysli, která napomůže hlubší meditaci. Jiným důležitým Buddhovým učením je uvědomování si nestálosti všeho ve světě. V tomto světě všechno vzniká, aby zase zaniklo. Je tu plná negace toho, co prožíváme. Potom zůstává Vysvobození neboli Nirvána (v jazyce páli  Nibbana)

Jiní mistři radí udržovat mysl v bdělosti, která si nevybírá. To znamená, osvobodit mysl ode všech dualit líbí - nelíbí. Ani neodmítat, ani nepřijímat.  Pouze setrvávat ve vašem prazákladním Já, což je věčná Přítomnost. Bdělost není myšlenka, ani kázeň ani zvyk. Nedá se „praktikovat“. Je to bdělost od jednoho okamžiku k druhému.  V taoismu se cesta nazývá nezasahování. V zenovém buddhismu se mluví o postoji nechat plynout.

Na velmi pokročilé úrovni jsou nějaká učení, není tam konkrétní metoda, vůbec žádná kázeň! V šivaismu se to opisuje slovy: Ani nesčetné prostředky nemohou odhalit Šivu (Pravdu). Jak by nádoba mohla odhalit slunce! Rozjímaje o tom pečlivě, ten kdo má vznešené vidění, bude vtažen do Reality. V Šankaračárjově spise Nirvana Shatkam se říká: pravé Já (Self), když je osvobozeno, nemusí zpívat mantry, konat oběti a poutě, číst písma. Není zde nikdo, kdo by prožíval nebo přijímal, není ani předmět užívání.

Celý svět je obýván Božstvím. V tomto světě není nic bez Něj. Protože je všudypřítomné a všemocné, naší povinností je pouze toto rozpoznat. Na cestě oddanosti (zbožnosti) můžeme odevzdat Božství všechny naše činy a tak vidět všechno jako Božské formy, veškerá naše řeč se může stát chválou Božství, všechno co slyšíme, se může stát písněmi Božství, všechno co konáme, se může stát obřadem obětování.

Využívejme každý náš okamžik a každý náš čin pro Božství.

SWASTHYASTHU (Kéž je mír a harmonie)

Suchetas, srpen 2016