Aktuálně
Návštěvy:
Dnes: 27Celkem: 95985

Osmý dopis (zprávy a poselství)

Suchetas » Dopisy » Osmý dopis (zprávy a poselství)

Milá požehnaná Já,

Zprávy

Tyto zprávy a novinky píši po dlouhé přestávce. Tímto dopisem se obracím k těm, kteří přišli do Šántidham v posledních měsících, těm kteří byli v Šántidham  v minulých letech, nebo i těm, kdo zde nikdy nebyli. Doufám, že ti všichni mají zájem o to, o čem píšu. 

Když se my (stálí obyvatelé Šántidham) vrátíme k období od září 2014 do dubna 2015 a zhodnotíme zkušenosti s lidmi, kteří sem přijeli, můžeme zaznamenat několik zajímavých zkušeností. Viděli jsme, že lidé ve skupinách 15 -18 osob si všichni užívali pobyt u nás a jejich srdce roztávala, když odsud odjížděli. Během jejich pobytu zažívali mír, harmonii a dostatek pozornosti a péče od nás. Celá skupina spolu s námi byla posvátnou společností, kde boží milost proudí přirozeně. 

Také jsme si všimli, že ve skupinách 8 - 10 lidí z různých částí světa nedovedli někteří účastníci spolu harmonicky vycházet. Začali pociťovat, že o ně není dobře pečováno. Myslí si, že některým jiným se věnuje více pozornosti. Chtějí větší uznání ve skupině.  Někteří se snaží získat ve skupině nadřazené postavení. Ti, kdo by chtěli zůstat, by měli nacházet štěstí v sobě, když mají dostatečné zajištění a atmosféru. Měli by pečlivě pozorovat své ego. Ve skupině jste respektování, pokud máte ne-ego. Pokud usilujete o uznání ve skupině, tak vytváříte disharmonii a tak jste daleko od správné cesty.

Mnozí víte, Ritodgata se 27. dubna vydal na evropskou cestu. Informovali jsme mnohé, že po několika měsících práce potřebujeme trochu dovolené. Ritodgata si odpočinul jen pár dnů, protože už pokračuje evropským programem. My tady dokončujeme nějaké povinnosti a potom se uchýlíme na nějakou dobu do našeho vnitřního prostoru.  Mnozí se nás ptali (Ritodgaty a mne) jestli jsme unaveni během cesty po Evropě a z pobytu lidí ze Západu u nás. Při mnoha příležitostech jsme mohli pociťovat energii, která pokojně proudila k lidem. To nám dává uspokojení. Budeme se zaměřovat na to, co lidem dát. V písmech se popisuje, že Boží práce, vykonávaná takovými nástroji je záslužná, i když je jí třeba málo. A tak se necítíme vystresovaní nebo vyčerpaní. Zatím budeme ještě nějakou dobu pokračovat. A pokud jde o Evropu, tam není snadné vést dlouhé pobytové programy. Jejich účinek by jistě byl lepší. 

Já se připravuji na evropskou cestu. Příprava mého programu je v závěrečné fázi. Není to úplně pevný program, do určité míry je flexibilní. V jiném mailu pošlu můj kompletní evropský program. Ti, kdo se chtějí zúčastnit nebo se se mnou setkat, mohou kontaktovat příslušného organizátora nebo mne osobně informovat.  Můj současný plán je přílet do Česka kolem 26. července a odlet z Paříže kolem 13. října. Čtu několik knih a těším se, že ty poznatky zahrnu do mých promluv. 

Zdůrazňoval jsem studium duchovních spisů pro duchovní vývoj, spisů, které vzešly z čisté mysli a dokonalého intelektu. Mezi spisy, které jsou dnes k dispozici, je třeba vybírat velmi obezřetně. Protože pro mnohé, dokonce i pro Indy, je obtížné porozumět jim v původním jazyce, v sanskrtu. Většinou jsme závislí na překladech a komentářích. Někdy je to lepší než nic. Máme-li vážnou touhu po pravdě, můžeme všechno dostat v pravý čas. Božská energie působící skrz náš intelekt se nám sama odhalí, i když budeme číst nedokonalou knihu nebo následovat nedokonalého mistra.

 

LAKŠMÍ TANTRA V HRUBÝCH RYSECH

Po přečtení několika knih o životě Šrí Rámakrišny, životě a učení svatých osob, které mi pomohly více pochopit zbožnost a hodně mne inspirovaly, teď čtu knihu o aspektu Šakti (energie) v působení Boha na různých úrovních. Knížka se jmenuje LAKSHMI TANTRA. Tato kniha popisuje stvoření vesmíru a jeho bytostí na různých úrovních, čisté stvoření, stvoření kvalit (guny), a evoluci hmotného světa z Přírody atd. Slova a formy, ve kterých vidíme svět, jsou zde krásně popsány. Původ písmen (abecedy) nám umožňuje chápat účinky manter a jak pomáhají nabýt poznání. Dobře jsou popsány účinky písmen na každou část těla, a jak pomáhají odhalit Nekonečné. V některých indických tradicích je Bůh chápán jako Šakti (energie). Vůle Vědomí působí skrze Šakti. Můžeme vidět slunce a jeho paprsky. O slunci víme skrze jeho paprsky. Tady slunce je vědomí, paprsky jsou Šakti, ale obojí je neoddělitelné. To si uvědomujeme v ne-dualizmu. V Indii máme trojice: Brahma, Višna a Šiva a jejich ženské protějšky Sarasvatí, Lakšmí a Párvatí. Činnosti trojic probíhá skrze Šakti. Říká se, že Lakšmí je Já-stvím Višnua, Já‑stvím, které zakoušíme. Je to udržující síla Vesmíru. Síla Šakti je tak obrovská, že když ona tvoří a rozpouští Vesmír, tak používá miliardtinu jedné miliardtiny své energie a v tak krátkém okamžiku jako trvá mrknutí oka.

Abychom pochopili tuto tantru, je třeba studovat filozofii Sankhya (sánkhja) a cvičit jógu ovládání mysli. Filozofie Sankhya (sánkhja) je základem pro mnohá náboženská učení ve světě. Popisuje jevy vědomí a hmoty jejich vzájemné působení. Buddhismus silně vychází z této filozofie. 

V praxi této metody zbožnosti a úplného sebeodevzdání je potřebné otevření mysli, aby do ní vstoupila Milost, a nezávisí na tom, jak hodně cvičíme. Je vhodná pro vzdělané i nevzdělané, silné i slabé, inteligentní i bláznivé. Vyžaduje postoj, ve kterém hledáme u Božství absolutní ochranu. 

Mnoho západních lidí tantru nechápe správně. Jejich přístup není dalek uctívání Šakti, protože Šakti je ve všem a v každé formě. Jestliže chápeme realitu, zmatení se vyjasní a toto propracované učení lze snadno uchopit. 

Bůh je ve všem, co je stvořeno jako svět. Každé já pochází z Božství. Netečná hmota v Přírodě je také z Božství. Například v ovoci je jádro, dužina a slupka. Ale všechny tři jsou utvářeny z jednoho zdroje. Podobně Bůh, Já a Příroda pocházejí z jednoho nedefinovatelného Brahmana.

Kéž všichni dosáhneme tohoto stavu!

S láskou a modlitbami

Suchetas, květen 2015