Aktuálně
Návštěvy:
Dnes: 17Celkem: 95975

Patnáctý dopis (Novinky a poselství)

Suchetas » Dopisy » Patnáctý dopis (Novinky a poselství)

Milá požehnaná Já,

po dlouhé době vám posílám nějaké zprávy. Stalo se to všechno na našem setkání v Indii nebo v Evropě. Někteří přátelé se zajímají o novinky a zprávy a žádají mě, abych je poslal. Chybělo mi to, protože se ve své každodenní praxi zaměřuji na vnitřní klid a harmonii. Teď tady není moc vyučování. Také jsem se musel zúčastnit nějakých aktivit nebo karmy, které ke mně přicházely vědomě nebo nevědomě. Stále si myslím, že jsem musel použít rozlišování, abych si vybíral práce, které ke mně přicházejí. Jedním z důvodů může být letargie na začátku psaní tohoto poselství. Budu se snažit v mých programech sdílet vědění a zkušenosti. Doufám, že naše společně strávené chvíle vám budou v životě užitečné.

MŮJ EVROPSKÝ PROGRAM 2018

 Jsem velmi vděčný mým organizátorům a přátelům, kteří uspořádali setkání na různých místech Evropy. Mnohé díky také účastníkům. Programy na zdánlivé úrovni jsou únavné. Cestování na různá místa, spaní na různých místech. Není možné relaxovat, když potřebujete. Ale na hlubší úrovni to bylo úžasné. Dovedl jsem si udržovat svou energii. Setkávání mi dávala obrovské uspokojení. Nebyl jsem vůbec fyzicky ani psychicky unavený. Začal jsem ve Francii svůj program, který trval téměř dva měsíce. Začalo to v srpnu. Protože je to doba dovolených, srpen a září nejsou tak dobré, protože lidé jezdí na dovolenou. Ale přestože byla účast chudá, nic mě neodradilo. Byl jsem šťastný. Mnohé díky patří Amritadi za koordinování mého programu.

Pak jsem cestoval do Itálie, Rakouska a na Slovensko. Byla to setkání s některými přáteli a malými meditačními programy. Vyvrcholení v České republice bylo velkolepé. Je to dáno strategiemi organizátorů. Děkuji Gaurí za koordinaci v České republice. Ještě jednou děkuji Mallice (Marcela) za to, že sehnala nějaké peníze pro obyvatele Keraly postižené povodněmi, k nimž došlo v srpnu 2018. Použil jsem ty peníze, přidal vlastní podíl a rozdal jsem potravinové balíčky nejchudším lidem ve vybraných regionech. Fotky z toho pošlu samostatně. Pošlu také nějaké skupinové fotografie z účasti na mých seminářích v České republice a ve Francii.

MŮJ EVROPSKÝ PROGRAM 2019

Možná víte, že oslavujeme nebo praktikujeme Vasantha Navaratri od 6. dubna, které trvá 10 dní. Zúčastní se ho také několik Evropanů.

Mnoho z vás čeká na programy s Ritodgatou začínající v květnu 2019. Všechno je připraveno na jeho cestu.

Ritodgata, Samayuta a já a někteří indičtí přátelé Šántidhamu plánujeme v srpnu cestu k hoře Kailás a jezeru Manasarovar v Himalájích. Pro mnoho Indů je to velmi posvátné. Ale cestování do těchto míst je drahé a obtížné. Místo se nachází v nadmořské výšce 5700 metrů.

Takže mám v plánu přijet do Evropy koncem září nebo začátkem října. Pokud si přejete můj program organizovat, můžete spolupracovat s Amritadi ve Francii a Gaurí v České republice. Sestavení a koordinace obou programů bude nějakou dobu trvat. Přátelé z jiných zemí mohou kontaktovat mne.

POSELSTVÍ

Tentokrát vám dám stručné shrnutí učení Šrí Šankaračárji. To poselství je známo jako „Upadéšapančakam“, což znamená Pět rad. Jedna sloka obsahuje osm vzkazů. Některé z nich jsou pro mnichy. Pokud to však chápeme s plnou oddaností nebo odevzdáním se Božství, můžeme z něj také získat motivaci. Můžeme to projít.

Praktikujte denně Védy nebo Písma. Konejte své činy tak, jak je to v nich předepsáno. Konejte oběti a oddanost podle písem. Odevzdávejte ovoce svých činů Božskému. Vzdávejte se hříšných činů. Hříšné činy znamenají nahromaděné sklony, které se nahromadily činností v minulosti. Pomocí rozlišování zjišťujte nedostatky materiálního života. Pokračujte v hledání věčné pravdy Já. Mějte odstup od svého domu (znamená Tělo) nebo tělesných potěšení.

Snažte se setkávat s ušlechtilou nebo zbožnou společností. Mějte úplnou a silnou oddanost Pánu. Dodržujte disciplíny jako je klid, trpělivost, přijímání, čistota atd. Pokud zjistíte, že jste k něčemu připoutaní, snažte se od toho odvážně odpoutat. Setkávejte se s osvícenými mistry. Pokud to není možné, následujte Písma. Řiďte se pokyny Mistrů nebo Písem a meditujte. Hledejte u Mistra smysl Nejvyššího Já nebo OM. Učte se od Mistrů, jak ovládat já.

Přemýšlejte o velkých principech. Jsou to: 

  1. Vědění nebo moudrost je Nejvyšší Já.
  2. Ty jsi To. (Naše individuální já je Nejvyšší Já).
  3. Toto Já (individuální já) je Nejvyšší Já. 
  4. Já jsem Nejvyšší Já.

Buďte závislí na těchto slovech. Vyhýbejte se nežádoucím argumentům nebo zkresleným argumentům.  Následujte logiku Véd. Udržujte neustálou vzpomínku na to, že já jsem Nejvyšší Já.  Vzdejte se ega.  Vzdávejte se iluzí, že jsem tělo.  V přítomnosti osvícených mistrů chápejte, že jejich rada je pro vaše dobro.

Řádně pečujte o hlad a nemoci těla. Přijímejte jídlo poskytované Božstvím jako lék. Netužte po chutném jídle. Buďte šťastní s tím, co vám dává Prozřetelnost. Udržujte vyrovnanost v dualitách, jako je horké a studené, zisk nebo ztráta, bolest a potěšení atd. Vyhýbejte se planým řečem. Buďte svobodní od připoutanosti k přátelům a svobodni od nepřátel a udržujte si pasivitu. Neproste nikoho o milost.

Udržujte samotu na klidném místě. Spojujte se s Nejvyšším Já. Meditujte o tom, že Nejvyšší Já proniká vesmírem. Tento svět není oddělen od Nejvyššího Já, jako ozdoby nejsou oddělené od zlata.  Tělo, mysl a intelekt jsou výrazy nebo projevy Nejvyššího Já, podobně jako vlny patří oceánu. Spalujte minulou karmu. Ta přichází v přítomnosti jako činy, které nyní konáte, by neměly vytvářet novou připoutanost. Nikdo nemůže uniknout osudu. Životní strasti jsou příležitosti k očišťování. Závěr poselství je spojit se s kosmickým Nejvyšším Já. Když splynete v Já, ztratíte svou identitu, stejně jako řeka ztrácí svou identitu při splynutím s oceánem. Ti, kdo toto následují, překonají strádání světských pálících utrpení a dosáhnou nejvyššího míru.

KÉŽ MY VŠICHNI DOSÁHNEME TOHOTO STAVU!

Suchetas, březen 2019