Aktuálně
Návštěvy:
Dnes: 28Celkem: 95986

Pátý dopis

Suchetas » Dopisy » Pátý dopis

Milá požehnaná Já,

Po určité pomlce posílám pár zpráv a poselství. Jak mnoho z vás ví, byl jsem v Evropě v srpnu a září. Na cestu jsem se připravoval v červnu. Také jsem čekal na odezvu. Vyrozuměl jsem, že mnozí z vás mají zájem o čtení mých zpráv a článků. To pomůže znovu se napojit na setkání, která jsme měli na různých úrovních. A tak jsem se rozhodnul podělit se teď o pár dalších myšlenek a zkušeností. 

NOVINKY V ŠÁNTIDHAM

Do Šántidham jsem přijel 23. září. Po několik měsíců tu byly trvalé deště, i když v naší oblasti nebyly záplavy. Když jsem přijel, byli tam Ritodgata, Samayuta, Samahita a Hari, který provádí púdžu a další rituály. Bylo tam i několik cizinců, pár dalších bylo očekáváno v následujících dnech. Toho dne a nazítří jsem vyřídil některé naléhavé záležitosti a 25. začalo Navaratri. V Indii je to oslava a svátek k uctívání Božské Matky v různých formách.

Někteří lidé provádějí Durga púdžu kvůli překonání všech překážek v životě. Je to rituál pro nový začátek práce nebo zaměstnání. Pro studenty, kteří obnovují svá studia s modlitbou a uctíváním. Rituály končí 3. října na obnovení nebo posílení všeho. Děti ve věku 3-4 let rodiče zasvěcují do začátků abecedy. Pro duchovní lidi jako jsme my, je to docela jiné. Po mnoho let byla naše praktika uctívat Božskou Matku, prvotní energii, dodržováním speciální tradice. Je to zpívání příběhů, které obsahují slávu Božské Energie, jak žehná hledajícím. Nezbytnou součástí je zpěv Navakšari mantry. Kněz Hari prováděl púdžu 3x denně. To je metoda zbožnosti neboli bhakti jóga. Osmého dne bylo obětování ohni, zvané hóma nebo agnihotra. Zahraniční hosté, asi 12 lidí, zpívali nějaké snadné mantry a potom meditovali. Říká se, že i pouhým poslechem tohoto zpěvu je člověk požehnán. Posledního dne se Navaratri v Shantidham účastnilo skoro 80 lidí.

Po Navaratri se všichni cizinci začali rozjíždět. Mnoho dnů tady bylo jen 3-5 lidí a některé dny nikdo. Mnoho našich přátel si vloni myslelo, že Shantidham bude plný cizinců, ale nebylo to tak. Očekáváme víc lidí jenom v prosinci a lednu. 

MOJE CESTA DO EVROPY

Vzpomínám s vděčností na organizátory mého programu, na ty, kdo se postarali o mou cestu a ubytování, a také na všechny účastníky. Ve srovnání s loňskem, v letošní roce bylo pro mne mnohem snazší představování tématu a vedení meditací. Protože je zjevné, že řada lidí jsou úplní začátečníci, někteří už praktikují jógu a různé meditace, tak při vysvětlování a výkladu různých praktik jsem se snažil je nezmást při vysvětlování a výkladu starých učení, o kterých mnozí z nich už z různých zdrojů slyšeli. Skoro na všech místech vysvětluji hlavně učení védánty, o já. Negace ne-já a já je toho nedílnou součástí. Učení Íša upanišady začíná mantrou - všechno co vidíme, je Bůh a božské.  A tak se snažím vysvětlovat, že všechna hmota, vědomí a všechno dění v životě je Božství. Vysvětloval jsem metodu jógy jako životní cestu. Všechny aktivity mají být spojovány s Božstvím.  Je to nejen pránajáma a meditace, ale bdělost na všech cestách života. Kázeň neboli jama a nijama jsou také důležitou částí jako pránajáma a meditace.

Mnoho duchovních učení začíná nějakými otázkami rodícími se za kritických podmínek v životě. Buddha viděl v životě bezúčelnost a chtěl získat odpověď zevnitř. V učení Bhagavad Gíty stojí Ardžuna před rozhodnutím, zda zabít ve válce mnoho lidí. Některá učení začínají nějakou diskusí, jako např. některé upanišady nebo védy. Snažím se tyto myšlenky vhodně vysvětlit. 

Jeden z mých darů je, že jsem dokázal přivést lidi k meditacím různého typu a potom k hluboké meditaci, která je příprava k praxi samádhi. Když prožijí ticho a klid v meditaci, nechce se jim končit. Hodně mi pomohly techniky vipasány, které jsem se naučil. Někteří lidé mne následovali na různá místa, aby měli více praxe. Pro některé je dobrá vedená meditace ve skupině. Když v meditaci pokročí, nezajímá je mluvení, protože zakusí, že ticho a klid jsou důležité. 

Tentokrát jsem měl programy v Česku, na Slovensku a ve Francii - několik víkendových a několik večerních programů na různých místech. Přemýšlím, jaký přínos měla moje cesta pro lidi.  Jsem si vědom, že není snadné učit lidi tato abstraktní témata týkající se subjektivních zážitků.  Běžné učení je přivádět lidí k pochopení smyslu života, tak jak je vysvětlován v různých písmech. Vysvětloval jsem to rozličnými způsoby, jako např. osvobození, osvícení atd.

Zdá se, že organizátoři a účastníci byli spokojení s našimi setkáními a společnými programy. Očekávají, že se opět setkáme a budeme mít programy na dalších místech a dlouhé programy. Protože nacházejí spokojenost v mé přítomnosti, doufám, že se zase setkáme.

S láskou
Suchetas, říjen 2014