Aktuálně
Návštěvy:
Dnes: 17Celkem: 95975

První dopis

Suchetas » Dopisy » První dopis

Požehnaná vnitřní Já,

dovolte mi, abych sdílel některé myšlenky, hlavně pro naše hosty, kteří navštívili Shantidham. Myslím, že Vám to pomůže být spojeni s Univerzálním Vědomím, jehož chuť jste tu již pocítili.

Mnozí z vás, kteří jste tu byli, i nadále udržujete kontakt přes e-mail. Někteří ale cítí, že to moc nepomáhá, případně to občas špatně pochopí. Stačí, když se v denním životě cítíme spojeni s Čistým Nekonečným Vědomím, k čemuž nám napomůžou jisté změny v našem životním stylu. Jedna z hlavních změn, kterou ze Shantidham očekáváme, je nepřetržitá neboli nepřerušovaná praxe meditace. Jen půl hodiny ráno a půl hodiny večer si sednout a dělat nějaké dýchání a setrvání v meditaci, která nás zavede do ticha, radikálně změní náš život.

Dalším bodem, který má velký význam, je čtení duchovních Textů (Scripts). Význam těchto Textů je, že pocházejí z mysli realizovaných mudrců. Já sám jsem si našel mnoho takovýchto užitečných knih, protože jsem nenašel lepší učení než toto. Ale budeme potřebovat nějaké znalosti, abychom pochopili jádro učení. Máme také aplikovat naše rozlišování a uvažování, abychom vyfiltrovali nektar z knih. Budeme-li praktikovat meditaci, snažit se udržet naši mysl klidnou a vždy míruplnou, budeme schopni pochopit jádro učení.

Je pro nás také důležité nastolit změnu v životním stylu, upustit od nežádoucích činností, které odvádí naši energii. Příliš se také nedružte s lidmi, kteří přikládají příliš velký význam světským záležitostem, to vytváří připoutání. V tomto pozemském životě to je těžké, můžeme argumentovat. Ale stejná situace byla popsána velkými mudrci, tisíce let nazpět. Měli stejné tělo, smysly, mysl, intelekt, ego, krev, kostní dřeň atd., které reagují stejně v každé době. Velcí mudrci nám radí, že pokud to nyní budete alespoň trošku zkoušet, ovoce, které sklidíte, bude mnohem vyšší (úrovně) než to, co jste sklízeli předtím. Získáte rychlý výsledek. Přemýšlejte o drahocennosti lidského života. Je bezpočet bytostí v tomto světě. Od malinkaté améby, stébla trávy, rostlin, stromů, zvířat, ptáků atd. Také existuje bezpočet bytostí v oceánu, který pokrývá tři čtvrtiny zemského povrchu.

Mezi těmito stvořeními máme jen my lidské tělo. Vskutku šťastné jsou lidské bytosti, které ve své mysli udrží dotazování směrem k Pravdě „kdo jsem?“ „Jak mám žít?“ „Jaký je vztah mezi mnou a světem.“ Budete-li v mysli neustále dychtiví poznat realitu, Matka příroda nám pomůže tak, že nám poskytne veškerou podporu tím, že o nás pečuje jako o malé dítě.

Někteří z vás přišli do Shantidham po nějaké léčbě v ajurvédských centrech. Z vašich reakcí jsme zjistili, že vaše zkušenosti z těchto středisek mají jedno společné – a to, že jste dostávali nesmírnou lásku a péči, která vám chybí v Západním světě. Nutno poznamenat, že toto je všeobecná charakteristika Keraly nebo Indie. A to i přes veškeré „turistické balíčky“, které byly součástí.

My v ašramu se snažíme léčit jejich nemoci, které ovlivňují jejich vlastní já ležící skryto v jejich mysli, latentní tendence apod. Duchovní léčba meditací a změnou přístupu k životu je zprvu jako hořká pilulka. Ale odstraní, neboli vykoření všechny vaše problémy. Skupinová praxe meditace nebo jógy a rozhovory a diskuse o různých způsobech spirituality zvýšila úroveň vědomí všech, kteří se zúčastnili. Bezpodmínečná láska a péče, se kterou jsme spolu navzájem jednali, vytvořila nezapomenutelné chvíle v životech nás všech. To navždy vyřeší problémy, které započaly v nespočetných zrozeních. Dokonce i poté, pokud vůbec máte nějaké tělesné neduhy, nebudou se vás dotýkat jako skutečné, protože vaše skutečné Já je nezávislé a osvobozené od všech strastí.

Jsem si jistý, že realizace Pravdy nebo Reality, Boha či osvobození, nebo jakkoli jinak to nazýváme, musí nastat Milostí Přírody. Jednu část z tohoto dostanete skrz své vlastní úsilí, jednu část z duchovních Textů, jednu část od společnosti svatých mudrců. Zkuste toto vše a čekejte na Výsledek, který dostanete pouze ve správný ČAS.

Pokusím se podělit o některé další myšlenky pravidelně. Pokud zjistíte, že je to užitečné, budu šťastný. Pokud něco shledáte nedokonalým, špatným, neúplným, prosím, odpusťte mi. Slyšel jsem, že ať už od Mistrů nebo z Textů dostanete jakékoli učení, bude nekompletní ve srovnání se Zkušeností, kterou získáváte, protože ona jediná je reálná.

Kéž je Příznivé přítomno ve Všem.
S láskou