Aktuálně
Návštěvy:
Dnes: 28Celkem: 95986

Sedmý dopis

Suchetas » Dopisy » Sedmý dopis

Milí synové Nesmrtelnosti,

NOVINKY

Mudrci v Indii oslovují hledající jako Požehnaná Já nebo někdy jako Syny Nesmrtelnosti. Jsou to slova požehnání nebo modlitby k Božství. Každý je potenciálně božský a je schopen být nesmrtelný a blažený. Oni se vyhýbají používání slova "hřích", který vytváří vinu. Když oslovují jako "synové", je to chápáno jako společné pro obě pohlaví (synové a dcery)

V Šántidham nemáme pocit, že by hosté byli přítěží. Mnozí z nich zde zažili mír a štěstí. Vnímáme-li to z tohoto úhlu, tak nás to naplňuje uspokojením. Podle naší každodenní zkušenosti musíme přeorganizovat programy, které zaměřují pozornost návštěvníka na duchovní stránku.

Na den Šivarátrí (17. února) budeme slavnostně otevírat obytnou budovu pro Ritodgatu, Samayutu a podzemní místnost pro meditaci. Se stavbou jsme měli dost práce.

Šivarátrí se slaví v celém národě a je to pro Indii svátek. V Šántidham také máme speciální programy. Bude hóma, púdža a zpívání o slávě Šivy a několik manter. Také se bude zpívat Šrí Rudram z véd.

Ritodgatův evropský program je skoro hotový. Začíná posledního dubna. Můj program začne posledního července. Budu v Česku a na Slovensku až do posledního srpna. Potom v září budu pokračovat do Francie, kde ještě upřesňuju data na jednotlivých místech.

 

POSELSTVÍ – BOŽSKÉ VTĚLENÍ A REALIZACE BOHA

Studium knih o svatých lidech očišťuje naši mysl, protože je přirozené, že naše mysl reaguje na čisté myšlenky a činy takových lidí.  Evangelium Rámakrišny (The Gospel of Sri Ramakrishna) je jedinečná kniha tohoto typu, která popisuje jak Šrí Rámakrišna (1836-1856) žil a proměňoval život mnoha žáků (anglická verze je zde: http://sacred-texts.com/hin/gork/index.htm).

Můžeme získat učení z knih jako Bhagavad Gíta a mnoho jiných Gít (gíta = zpěv). Jóga sútry,  Sankhya a oddanost neboli bhakti atd.  V různých textech se vysvětlují různá témata. Speciální vlastností Šrí Rámakrišny je přecházení jeho mysli do samádhi, jakoby byl opilý Božstvím. Jeho život je jasným projevem oddanosti k Bohu. V Indii tomu říkáme bhakti jóga.

Chtěl bych stručně informovat o božském Vtělení, o kterém debatuje několik jeho učedníků. Rámakrišnův hlavní žák Vivékánanda tvrdil, že není nic takového jako Vtělení nebo Avatar Boha. Jeho argument, v němž cituje několik písem, je, že Bůh je ve všem a všude. Bůh nemůže být realizován pomocí mysli či intelektu. Jak může všeprostupující Bůh projevit se skrze pouhé lidské tělo. Všechno co vidíme, slyšíme nebo zakoušíme, je velmi malá část. Podle zásad Védánty neexistuje nic jako Vtělení. Jiný z jeho žáků, Gireesh, který silně věřil a argumentoval, že kdyby to nebyla Síla procházející skrze velké nástroje, která člověka radikálně transformuje na avatára neboli vtělení, pak co to tedy je. Šrí Rámakrišna vysvětloval: i když Božství je nekonečné, jakkoliv velké, pouhým Jeho úmyslem nebo vůlí bude Jeho síla protékat skrze člověka s čistou myslí. I když je Bůh všude, jeho projevy ve světě budou na různých úrovních. Božství se projevuje skrze čisté lidské kanály v tomto světě a takto lidstvu skrze ně pomáhá. Šrí Rámakrišna řekl, že je těžké vysvětlit byť i pomocí příkladů, jak k těmto vtělením dochází.

Oni mají čisté ego, neboli nesou speciální ego. Vzhledem k tomu, že ego nemůže být zcela zničeno, tak oni žijí s pocitem, že jsou synové Božského nebo že jsou služebníky Božství. On říká, že bez ega je těžké naplnit božské poslání. Oni žijí, aby pozvedli zralé duše mnoha způsoby. Šrí Rámakrišna nepřesvědčoval hledající, aby věřili, že On je takovým vtělením.

Podle Rámakrišny jsou avatárové odlišní od osvícených duší a jsou nad nimi. Vtělení může přijít s Božským účelem pro pozvednutí zralých duší na různých úrovních. Někdy mohou být jako Buddha nebo Kristus, kteří proměnili mnoho životů a dali lidstvu nový řád nebo náboženství. V Indii se věří, že Bůh se může vtělit i kvůli jedné osobě. Tak se to samozřejmě může stát také pro malou skupinu lidí. Někdy v ní mohou lidé prožívat slabší nebo silnější duchovní zážitek, který nemůže nastat ve velkém davu. U menšího počtu žáků je možnost intimních osobních rozhovorů. Učení Upanišad byly obvykle dialogy mezi Mistrem a žákem nebo mezi Mistrem a malou skupinou. Pak je komunikace jasnější. Podle různých mytologií (purány) existuje deset důležitých Vtělení. V některých mytologiích je jich dvacet čtyři. Je také jedno rčení, že existuje nespočet Vtělení.

Jak realizovat Boha, který je tak obrovský a také subtilní. Rámakrišna říkával, že viděl Boha tak jasně, jako kdyby viděl člověka před sebou. Když říkáme, že jsem se dotkl krávy, tak stačí, když se dotkneme jejího rohu nebo vemena. Nemusíte se dotýkat všech části jejího těla, abyste mohli říct, že jste se jí dotkli. Boží milost je jako dostat mléko od krávy z vemene. Nepotřebujeme žádnou jinou věc. Nebo jiný příklad: Když jdeme do ovocné zahrady, máme se těšit z ovoce a neměli bychom rozptylovat naši pozornost počítáním, kolik stromů je v této zahradě anebo kolik ty stromy mají větví a listí. Tak je to i s realizací Boha.

Zážitky, které získáváme z realizace Boha, budou odlišné podle metody, kterou provádíme. Prožitek získaný prostřednictvím logického myšlení se bude lišit od zkušeností, kterou jsme získali prostřednictvím meditace. Bude to úplně jiné, až na nás bude sestupovat boží milost. Metoda oddanosti závisí na milosti. Každá osoba může používat jednu metodu nebo více metod. To k nám přichází přirozeně podle nahromaděných předchozích tendencí. Může se to vynořit spontánně v průběhu našeho hledání.

Zamýšlejme se a važme si takových vznešených Mistrů nebo guru Šrí Rámakrišny a žáků, kteří žili a zakusili Božství. Říká se, že připomínání si jejich životů a činů nás očistí. Modleme se a otevírejme, protože nové zážitky mohou přijít v každém okamžiku.

Tento svět je naplněn Božstvím, tak jako voda vsáknutá v houbě. Ačkoliv je kvůli našim klamným představám skryté, Jeho pouhou vůlí se může stát cokoliv. A tak otevírejme naši mysl Božskému, abychom zakusili Čisté Nekonečné Vědomí.

 

S láskou
 Suchetas, 13.2.2015

Několik odkazů ke Šrí Rámakrišnovi v češtině

Video s výroky Šrí Rámakrišny v češtině (15 minut)je zde:

https://www.youtube.com/watch?v=2zpdXa_vFz0

Film o jeho životě s českými titulky (1 hod 18 min)

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3563443035&feature=iv&src_vid=2zpdXa_vFz0&v=ASeTSA1mK-4  

Soukromý český překlad knihy Rámakrišna, jak jsme ho znali - ke stažení, 450 stran

http://uloz.to/xFUEFQSA/ramakrisna-cetanananda-pdf