Aktuálně
Návštěvy:
Dnes: 28Celkem: 95986

Šestý dopis (zprávy a poselství)

Suchetas » Dopisy » Šestý dopis (zprávy a poselství)

Milá požehnaná Já,

Doufám, že se vám daří dobře, těm kdo tady nedávno byli nebo mají kontakt z dřívějška. Mám dost ohlasů na moje zprávy a poselství. Lidé mají zájem o novinky ze Shantidham.  A vítají i poselství, ačkoliv nemohu tvrdit, že je nějak zvláštní nebo nové. 

My tři, Ritodgata, Samyuta  a já jsme plně vytížení kvůli hostům a také kvůli probíhajícím stavebním pracím. Až budou dokončeny, bude to znamenat zlepšení ubytování. Já osobně to vidím jako nekončící práci. Se zajišťováním jídla je také hodně práce. Já sám se také věnuji různým formám zpěvu. 

Programy pro lidi pokračují dobře. Meditace 3x denně, ráno jóga, diskuse nebo povídání ráno nebo večer atd. Je tady velká osobní péče o lidi. A tak mnozí říkají, že to je jako v nebi nebo v ráji. Někteří říkají, že je to tu tiché a klidné. Někteří lidé říkají, že se vynořuje více myšlenek nebo emocí. Tak jako když je voda čistá, dobře vidíte co je hluboko dole.

Lidé mají přirozeně zájem vidět zajímavá místa nebo poutní místa nebo turistická místa. Někteří by chtěli ajurvédské konzultace a procedury. A tak nemáme pro hosty žádná striktní pravidla.

POSELSTVÍ

V tomto období je pro mne zajímavá a přitažlivá četba knížky o životě Šrí Rámakrišny (1836‑1886). Knížka se jmenuje “They lived with God” (Žili s Bohem) a napsal ji mnich Swami Chetanananda. Tato knížka je pro mne zajímavá, protože o životě Šrí Rámakrišny jsem už četl nějaké jiné knihy. Tato zdůrazňuje, jak Šrí Rámakrišna inspiroval laické oddané, muže i ženy na různých cestách životem. Pro ty, kteří neznají život Rámakrišny, je vhodná knížka ‘The Gospel Of Sri Ramakrishna’ (Evangelium Šrí Rámakrišny). Toto Božské vtělení bylo většinu času ponořeno do samádhi. Velmi často býval v bezvědomí. I když ho lze označit jako uctívače Božské Matky, Mahakálí, dovedl uctívat i beztvarou Božskou Podstatu. Metoda zbožnosti převládala v životě Šrí Rámakrišny a jeho žáků.  Metoda analytického vědění nebo jóga bez oddanosti může být suchá. Kdežto pokud je spojena se zbožností, je sladká a lahodná.

Patandžáliho Jóga Sutra říká, že samádhi leze dosáhnout odevzdáním se Bohu. V životě Rákamkrišny není jeho oddanost omezena na to, co je předepsané nebo na metodu podle pravidel. On byl nad pravidly. Prováděl uctívání spontánně, neohlížel se na příkazy a zákazy v písmech. Mluvíval s Božstvím jako se živou osobou, dával jí do úst posvěcené jídlo a dokonce při tanci je držel za ruku. Z jeho života se můžeme poučit, že zážitek Božského je ve vašem vědomí. Božství k vám přichází v té podobě, v jaké ho hledáte. 

Šri Aurobindo říkal ‘V Něm byly obnoveny a sjednoceny duchovní zkušenosti milionů světců, kteří odešli dříve.‘

Max Mueller řekl, že On byl úžasnou směsí Boha a člověka. 

Romain Rolland řekl ‘Ten muž (Rámakrišna) byl naplněním dvou tisíciletí duchovního života tří set milionů lidí ‘ (tehdejší počet obyvatel Indie) 

RÁMAKRIŠNOVA PODOBENSTVÍ

Říká se o něm, že byl „králem podobenství ” když učil žáky. Je úžasné jak vhodně a spontánně je používal.  O světských předmětech plných smyslové přitažlivosti říkal „ať je člun ve vodě a ne voda ve člunu.”

V těch krajích roste chlebovník. Ale jeho plody jsou smíchány s lepivou šťávou. Kdo je chce jíst, si musí potřít ruce olejem, aby se na ně šťáva nelepila. Podobně, než se pustíte do světských záležitostí, je třeba si naplnit mysl Božskými myšlenkami. 

Sanjásiové Šri Rámakrišny neboli mnišský řád je paramahamsa, celým názvem parmahamsa Šrí Rámakrišny.  “Hamsa” v sanskrtu znamená labuť.  O labuti se symbolicky říká, že dovede rozdělit směs vody a mléka a pít pouze mléko. Podobně bychom měli být schopni oddělit a pít božské ze světských záležitostí.Říká, že hledač pravdy by měl být jako včela. Sedá jen na květině a pije pouze med. Kdežto obyčejné mouchy sedají na dobrém i na odpadcích a živí se dobrými věcmi i špínou. 

V těch dobách lidé nosili vodu v nádobách a chodili ve skupinách. Jednu nádobu na hlavě, jednu u boku a gestikulovali rukama a mluvívali o mnoha různých věcech. Ale jejich vědomí bylo soustředěno na nádobu na hlavě, aby nespadla. Podobně můžeme žít ve světě a zapojovat se do světských záležitostí, ale vědomí by mělo spočívat u Božství. 

Tehdejší kovář používal kovadlinu na výrobu nástrojů nebo nářadí z rozžhaveného železa. Rozžhavené železo změní tvar, ale kovadlina se nezmění. Naše mysl by se neměla měnit smyslovými předměty. 

Velblouda v poušti přitahuje chuť trnitých keřů, které ho píchají a způsobují krvácení úst, ale on je tak váben chutí, že nepřestane. A tak ani my se nezřekneme světských radovánek, i když nám přinášejí bídu. 

V rybníce roste lotos. Když na jeho listy nalejete vodu, ta na nich neulpí. Podobně by světské záležitosti neměly ulpívat na naší mysli.  

Buďte jako chůva dítěte. Pečuje o děťátko, má ho ráda a hraje si s ním. Ale když její práce skončí a ona odejde od rodiny, její pouto k dítěti a domu se přeruší. Podobně bychom neměli být připoutáni k lákadlům toho světa. 

Prosme tohoto Mistra o jeho požehnání k Božskému osvícení.

 

 Kéž vy všichni máte veškeré dobro 

Suchetas, 31.12.2014