Aktuálně
Návštěvy:
Dnes: 28Celkem: 95986

Třetí dopis

Suchetas » Dopisy » Třetí dopis

Doporučoval jsem vám, abyste četli nějaké duchovní spisy. V Indii je jich ke čtení mnoho, podle úrovně zralosti duše a vkusu hledajícího. 

Je mnoho úrovní učení. Většina hledajících si na začátku myslí, že Bůh je daleko, že duše je od Boha oddělena. V počátečních stupních učitel radí žákovi trénovat mysl, aby byla klidná a vyrovnaná. Na další úrovni mluví o stvoření, udržování a zániku vesmíru a významu toho všeho pro individuální já.  Mluví o tom, jak přicházejí problémy v životě, jak my problémy živíme a jak problémy vykořenit.  Pak je úroveň, na které učitel učí a ukazuje to v písmech a vede žáky k pochopení, že to všechny jsou iluze. Není vůbec žádné stvoření.  Celý hmotný svět je proměnlivý jev, proudění. Není žádné zrození, žádná smrt, žádné strádání, žádné osvobození, žádná nevědomost, žádná mája. Všechno je Jedno Ryzí Věčné Nekonečné Vědomí, které se nedá popsat, nemohou je postihnout smysly ani mysl. Ono se bude odhalovat samo. 

Uvedu několik slovních klenotů z velké pravé knihy o Védántě. Název knihy je Joga Vásišta (Yoga Vaasistha).  Ale zkráceným verzím dávají autoři různá jména. Jejím cílem je realizace duše - tím, že učí ne-dualitu. Pro ty, kdo jdou cestou jógy a cestou vědění (džňána), je velmi užitečná. Tady jsou definice mnoha pojmů, běžně používaných v duchovním učení, vyňaté z Jóga Vasišty.  

Různé aspekty ryzího Nekonečného Vědomí jsou definovány takto:

KARMA: čistý pohyb ve vědomí nebo čin bez nezávislého konajícího, když takový čin přináší ovoce, je známo jako Karma.

PAMĚŤ: když se zaobírá pojmem „já jsem toto už dříve viděl“ ve vztahu k něčemu viděnému nebo neviděnému, je známo jako paměť.

SKRYTÉ TENDENCE NEBOLI VÁSÁNY: když účinky minulých prožitků nadále zůstávají v poli vědomí, ačkoliv účinky samotné nejsou viditelné, je známo jako skryté (latentní) tendence.

VĚDĚNÍ (POZNÁNÍ): když si je vědomo pravdy, že vidět rozdělení je produktem nevědomosti, je to známo jako vědění (poznání).

NEČISTOTA: když se pohybuje ve směru většího sebezapomenutí a hlubšího ponoření do falešných představ, je známo jako nečistota.

SMYSLY: když zaměstnává vnitřního bytost pociťováním, pak je známo jako smysly.

PODSTATA (NATURE): když je neprojevené v kosmickém bytí, je známo jako Podstata (Přirozenost, Příroda). 

MÁJA NEBOLI ILUZE: Když vytváří zmatení mezi realitou a vnějšími projevy, je známo jako Májá.

OSVOBOZENÍ: Když se rozpustí v nekonečnu, nastane osvobození. Když myslí „jsem spoutané“, je zde spoutanost. Když myslí „jsem svobodné“, je zde svoboda.

Teď uvedu něco ze základního učení této knihy:

Veškeré projevy jevového světa, které vidíme, jsou pojmy a tudíž iluze, podobně jako modrá barva oblohy.  Realita je Brahman.  A Já (Nadjá) je Brahman, nic jiného.

Kejklířství světa uvidíme v probuzeném světě je jako dlouhý sen. Pochopíme ho, když dosáhneme osvíceného stavu. 

Přijměte ty principy, které vaše myšlení považuje za racionální, i kdyby je říkalo dítě. Pokud nejsou přijatelné pro vaše racionální uvažování, odmítněte je jako stéblo trávy, i kdyby je říkal Brahma, Stvořitel.

Připojuji modlitbu za všechny, aby nad tím přemýšleli a pochopili. 
Suchetas, květen 2014