Aktuálně
Návštěvy:
Dnes: 28Celkem: 95986

Třináctý dopis (Zprávy a poselství)

Suchetas » Dopisy » Třináctý dopis (Zprávy a poselství)

Milá požehnaná Já,

mnozí z vás možná vědí, že za pár dní přijedu do Evropy. Modlím se za to, aby Božská milost plynula na mne i účastníky, aby všichni cítili božské zážitky.

Tentokrát je pro mě dlouhý program, téměř tři měsíce. Budou dlouhé ritríty kolem 5-8 dní. Doufám, že pro účastníky to bude velmi klidná a blažená zkušenost. Program bude sestávat z meditace, rozhovorů, kontemplace, jógy (tam kde to bude možné), zpěvu, mantrování apod. Účelem bude prožít mír a harmonii během sezení a motivovat lidi k praxi v každodenním životě.

Pro dlouhé ritríty bych si přál, aby účastníci udělali nějakou přípravu, pokud již něco cvičí. V duchovnosti mají všichni mnoho pochybností. Mohou něco přečíst a na něco odkázat, abychom mohli mít živou výměnu. Bylo by také dobré, kdyby více praktikovali svou každodenní meditaci, aby pro ně sezení bylo snadnější. Pokusím se ujasnit pochybnosti podle mých znalostí a zkušeností.

Mohl jsem si něco připravit v Shantidhamu, protože bylo méně aktivity a méně lidí. Ritodgata je zpět v Indii a až přijede sem, přirozeně bude přicházet mnoho domorodých přátel a bude tu dost rušno.

POSELSTVÍ Z BHAGAVAD GÍTY (XII, 1-14)

V tomto mém dopise vám popíšu různé způsoby uctívání Božství nebo Já. Obsah je z Bhagavad Gíty. Nejvyšší Já neboli Brahman se projevuje ve světě různými způsoby. Z něj vzniknul svět a stvoření a je to síla, která udržuje nebo ovládá mechanismus udržování a do tohoto zdroje se vrátí ve formě rozpuštění. Říká se, že Bůh je ve všech cítících bytostech. Než se objevily živoucí bytosti, byla také jiná úroveň stvoření, necítících pět velkých živlů. Lidská bytost si má uvědomit a užívat si slávu Božského, která se projevuje skrze živé bytosti. Ti, kdo uctívají Boha v beztvaré nebo neprojevené podobě, chápou, že všechno je Bůh a neexistuje nic nebo nikde nebo nikdy bez Boha. Je to obtížná cesta. Tuto metodu následují hledači vědění nebo muži moudrosti. Intelekt je k tomu nástrojem. Toto je nedualistická metoda. Tento stav dosáhnete svým vlastním úsilím a stejně tak Božskou milostí. Při realizaci se sjednotíte s Božským.

Existují jiné snadnější a srozumitelnější cesty.  Zahrnují Boha ve tvaru nebo v projeveném stavu. Mnohá náboženství uctívají Inkarnované bytosti, Mistry atd., a uctívají je jako projevy Božství.  Takto mohou jít k Nekonečnému. Touto metodou bereme útočiště v Něm a konáním činů nebo karmy udržujeme mysl sjednocenou, žijeme bez hodnocení líbí – nelíbí a přijímáme vše, co je ovocem našeho konání a činíme to pro radost Božství neboli Boha.  Toto konání je jeho meditace a praxe (sádhana). Toto je dualistický přístup. Překračují smrt a dosahují nesmrtelnosti dříve v tomto životě. Božství sestupuje a absorbuje oddaného do Sebe.

Když sjednotíte svou mysl a intelekt v Božství, splynete s ním, když tělo umírá. O tom nepochybujte. To je božské ujištění. I pokud vůbec nejste schopni provádět upevnění mysli a směřovat intelekt k Němu, pokračujte ve cvičení. V krátké době dosáhnete výsledku.  A pokud ještě toho nejste schopni, pak konejte všechny činy pro Božství. Dosáhnete výsledku. 

Jiná cesta pro začátečníky je jóga braní útočiště v Něm a při konání myslet na to, že Božství vás řídí nebo ovládá a vzdát se všeho ovoce vašich činů.  Pro některé hledající je dualistická metoda silná. Mnoho mistrů má poznání obou cest a provádí obě cesty.  Moudrost je vyšší než praxe, meditativní mysl je vyšší než vědění a opuštění ovoce činů je vyšší než meditace, a když činy odevzdáte nebo se jich vzdáte, dosáhnete nejvyššího míru. 

Vlastností takového jogína je, že neubližuje jiným bytostem, dodržuje nenásilí a miluje všechny bytosti a ke všem je soucitný nebo laskavý.  Stále udržuje vyrovnanou mysl, neprojevuje k ničemu touhu nebo odpor, je nesobecký. Přijímá radost i bolest stejně. Je velmi trpělivý a stále spokojený a šťastný. Vládne nad svou myslí a má důvěru v Božství. Takový oddaný je Božství velmi drahý. Taková realizovaná bytost vůči světu necítí strach nebo úzkost ani mezi druhými nevytváří strach, úzkost, závist nebo bolest. Nic neočekává. Je čistý uvnitř i zevně. Koná činy obratně, není vůči nikomu zaujatý. Neobává se o výsledek a vše začíná bez touhy. Takový oddaný je Bohu velmi milý. 

Udržuje vyrovnanost vůči přátelům a nepřátelům, slávě a hanbě, horku a chladu, potěšení a bolesti a odpoután od všeho. Ti, kteří následují toto učení Dharmy nebo zákony přírody, jsou Božství velmi milí.

Můžeme si k dosažení Božství vybrat kteroukoliv z uvedených možností. 

S láskou.

Suchetas Mytri, červenec 2017